หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


วัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร จำนวน ๒๑ รายการ [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางอุริน หวังอุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขุนไกร อำเภศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ บ้านนางพิมพา เทียนบุตร หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางอุริน หวังอุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขุนไกร อำเภศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ บ้านนางอุริน หวังอุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางสาววรรณวิไล ฟองภู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายหลังน้ำท่วมภายในตำบลนาขุนไกร ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโวกเปือย และหมู่ที่ ๘ บ้านลุเต่า ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 55