หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๗๐๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.๔๑-๐๐๙ สายทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำเวฬุวัน หมู่ที่ ๘ บ้านลุเต่า ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.๔๑-๐๐๙ สายทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำเวฬุวัน หมู่ที่ ๘ บ้านลุเต่า ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 3 ต.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านตาวีป หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [ 3 ต.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายหนองสะแก-ตลุก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [ 3 ต.ค. 2565 ]ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองตาแดงใต้ หมู่ที่ ๖ บ้านวังตามน ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [ 3 ต.ค. 2565 ]ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองตาแดงเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๗๐๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพิกุล ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๐๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50