หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าพร้อมขา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]

  (1)