หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
เชิญชวนตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเชิญชวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกรที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/เลขานุการนายก/ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา/ปลัด/รองปลัด/ผู้อำนวยการกอง/พนักงานสายงานผู้ปฏิบัติ/พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  ตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ตามลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/iit/cpa9i7 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 10.55 น. โดย คุณ พรพรรณ จั่นจีน

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์โทรศัพท์ : 055-615-426 โทรสาร : 055-615-427
จำนวนผู้เข้าชม 2,043,345 เริ่มนับ 18 ก.ค. 2556
จัดทำ โดย: NAXsolution.com