หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ว่าด้วยจรรยาข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมคำอธิบาย [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การสร่้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)