หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
1
2
3
 
 
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
จัดให้มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
จัดให้มีระบบความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน